LABORATÓRIA KATEDRY

Laboratórium obrábania a výrobnej techniky (LOVT)
Laboratórium číslo: PP022
Vedúci laboratória:

Laboratórium je zamerané na skúmanie rezného procesu, rezných nástrojov a výrobných konvenčných a CNC strojov.

Súčasťou výbavy laboratória sú:
 • CNC vertikálne frézovacie centrum Hurco VMX30t (4-osový).
 • CNC sústruh Hurco MT8 (3-osový).
 • CNC sústruh Mazak NEXUS 100-M (3-osový).
 • Meracie zariadenie dynamických javov KISTLER.
 • Univerzálny sústruh SUI 40 (1ks) a frézka FA4V.
 • Poloautomatická pásová píla BOMAR 320.250 DGH na delenie.
 • Vertikálne fréz. Centrum STAMA MC325 (3-osový).
 • Sústruh SN55.
 • Elektrické nožnice NTV 2000/4.
 • Závitorez.
 • Zvárací agregát TIG.
 • Zrýchľovacia hlava pohonov.
 • 3D merací stroj MORA.
Laboratórium je zamerané:
 • na skúmanie rezného procesu,
 • výskum sprievodných javov rezného procesu:
  • rezných síl pri sústružení, frézovaní, vŕtaní a brúsení,
  • teploty v zóne rezania,
  • dynamických javov pri obrábaní,
  • kvality obrobeného povrchu.
© 2024 Katedra obrábania a výrobnej techniky. Všetky práva vyhradené.