Autodesk

Autodesk ponúka českým a slovenským študentom odborné programy zdarma, aby sa mohli v užívaní produktov zdokonaľovať a súčasne zvyšovať svoju hodnotu pre budúceho zamestnávateľa. Študentské licencie sú k dispozícii na obdobie troch rokov zdarma. Komunikácia (registrácia aj download študentských verzií programov) prebieha cez sekciu Education portálu Autodesk Education Community.

Pri registrácii musí každý študent zadať svoj školský e-mail (meno@domenaskoly.sk). Pre dokončenie registrácie može byť vyžadovaná fotokopia ISICu ale iného potvrdenia o navšteve (stačí potvrdenie od vyučujúceho).

Licencia nesmie byť využívaná pre žiadne komerčné a odborné účely a môže byť používaná len osobami, ktoré spĺňajú podmienky pre užívanie študentských verzií - užívateľom študentskej licencie môže byť akýkoľvek študent.

Zoznam všetkých voľne dostupných programov nájdete tu.

Odporúčané softvéry pre študentov KOVT:

Ako získať Autodesk:

Image
© 2024 Katedra obrábania a výrobnej techniky. Všetky práva vyhradené.