PRIJÍMACIE KONANIE

Zásady a pravidlá prijímacieho konania

Termíny odoslania prihlášok na Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity v Žiline

© 2024 Katedra obrábania a výrobnej techniky. Všetky práva vyhradené.