ŠABLÓNY PRE ŠTUDENTOV KOVT

This image for Image Layouts addon
PPTX šablóna pre ZÁVEREČNÉ PREZENTÁCIE.
This image for Image Layouts addon
DOCX šablóna pre ZÁVEREČNÉ PRÁCE KAVS.
This image for Image Layouts addon
Šablóna pre ZADANIE záverečnej práce KAVS.

DOKUMENTY A ZDROJE K ZÁVEREČNÝM PRÁCAM

Odporúčané dokumenty

METODICKÉ USMERNENIE č. 3/2022 k smernici č. 215 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach v podmienkach UNIZA.

Príloha 1 k Metodickému usmerneniu č. 3/2022.

Príloha 2 k Metodickému usmerneniu č. 3/2022.

Evidiencia záverečných prác UNIZA

Evidencia záverečných prác (EZP)

Správa a aktivácia LDAP účtov na prístup do EZP.

Používateľský manuál k EZP.

Príklad protokolu o kontrole originality ZP.


Metodické usmernenia

Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní,

príloha č. 1 Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2,

príloha č. 2 Licenčná zmluva o použití diela,

príloha č. 3 Vyhlásenie o poskytnutí diela bez možnosti sprístupnenia.

Vyhláška č. 18/2016 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Vzor obalu a titulného listu.

SMERNICA č. 215 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline.

Tlač záverečných prác EDIS

Objednávkový systém záverečných prác pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline.

© 2024 Katedra obrábania a výrobnej techniky. Všetky práva vyhradené.