Katedra obrábania a výrobnej techniky, Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, tel.: +421(0)41 513 2751, e-mail: kovt(at)fstroj.uniza.sk