Záverečná hodnotiaca konferencia projektu BIN SGS03_2022_002

V rámci záverečnej konferencie projektu sme na našej univerzitnej pôde privítať našich projektových partnerov z Nórska UiT The Arctic University of Norway a zo Slovenska SPŠ Dubnica nad Váhom.

Súčasťou záverečnej konferencie bolo hodnotenie projektu, uskutočnených aktivít, plnenia miľníkov a indikátorov a zapojenie jednotlivých zainteresovaných projektových subjektov. Konferencia zahŕňala exkurziu laboratórií so zameraním na robotiku a automatizáciu.

Naši partneri z Nórska mali rovnako možnosť navštíviť Vrátnu, terchovský betlehem v Terchovej a malebné kúpeľné mestečko Rajecké Teplice.

Ďakujeme všetkým účastníkom konferencie za účasť!

© 2024 Katedra obrábania a výrobnej techniky. Všetky práva vyhradené.