! Témy inžinierskych prác pre AVS na AR 2024/2025 !

Témy inžinierskych prác v študijnom programe automatizované výrobne systémy pre akademický rok 2024/2025 rozdelené podľa katedier KAVS a KOVT.

 

Delenie študentov na katedry:

KAVS  8 študentov. (maximálne)

KOVT 6 študentov.

 

Prihlasovanie na témy DP KAVS - Ing. Tomáš DODOK, PhD.

Prihlasovanie na témy DP KOVT - Ing. Richard JOCH, PhD.

 

Výber témy je potrebné konzultovať s vedúcim a/alebo konzultantom!

 

Zoznam tém DP - KAVS

 

Zoznam tém DP - KOVT

© 2024 Katedra obrábania a výrobnej techniky. Všetky práva vyhradené.