Pozvánka na záverečnú hodnotiacu konferenciu projektu BIN SGS02_2021_007

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na Záverečnú hodnotiacu konferenciu k projektu BIN SGS02_2021_007, ktorá sa uskutoční dňa 10.4.2024 (streda) od 9.00 hybridne: v priestoroch SPŠ Dubnica nad Váhom a prostredníctvom MS Teams.

Súčasťou programu bude záverečné hodnotenie realizácie projektových aktivít a celkový prínos projektu. Budeme veľmi radi za Vašu osobnú účasť na tomto podujatí.

Tešíme sa na Vašu účasť. (pripojiť sa môžete aj online cez priložený QR kód na pozvánke)

© 2024 Katedra obrábania a výrobnej techniky. Všetky práva vyhradené.