Pozvánka na záverečnú hodnotiacu konferenciu

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na Záverečnú hodnotiacu konferenciu k projektu BIN SGS03_2022_002, ktorá sa uskutoční dňa 20.2.2024 (utorok) od 9.00 hybridne: v zasadačke dekana SjF UNIZA (miestnosť BA205) a prostredníctvom MS Teams.

Súčasťou programu bude záverečné hodnotenie realizácie projektových aktivít a celkový prínos projektu. Podujatia sa osobne zúčastnia aj naši partneri z Nórska z univerzity UiT The Arctic University of Norway in Narvik.

Tešíme sa na Vašu účasť. (pripojiť sa môžete aj online cez priložený QR kód na pozvánke)

© 2024 Katedra obrábania a výrobnej techniky. Všetky práva vyhradené.