Vážení študenti a spolupracovníci, vitajte na internetových stránkach Katedry obrábania a výrobnej techniky.
Doterajšia naša vzdelávacia činnosť, ale aj požiadavky praxe dokumentujú, že neustále treba rozvíjať obsah i spôsob výučby, jej metodickú i didaktickú stránku. Prax si vyžaduje čoraz častejšie riešenie multidisciplinárnych úloh a projektov. Preto hlavný cieľ štúdia na Katedre obrábania a výrobnej techniky je výchova relatívne všestranného absolventa schopného začleniť sa, prípadne adaptovať do širokej oblasti aktuálnych činností. Výchova dobrého odborníka a dobrého človeka nie je jednostrannou záležitosťou. Je výsledkom každodennej spolupráce zamestnancov a študentov, ktorá sa predovšetkým prejavuje vo vysokokvalitnej výučbe zo strany pedagógov a v systematickom a samostatnom štúdiu študentov. K tejto spolupráci želám študentom a pracovníkom KOVT veľa zdravia, spokojnosti, usilovnosti, trpezlivosti a úspechov.
prof. Ing. Andrej Czán, PhD.
vedúci katedry

 • Ocenenie pre doc. Štekláča...
  Pri príležitosti dňa učiteľov boli 30. marca 2015, na univerzite ocenení pedagogickí zamestnanci za celoživotný prínos. Za našu katedru sa tejto milej cti dostalo doc. Dušanovi Štekláčovi. Viac foto zo spomínanej udalosti nájdete TU.
 • KOVT v médiách
  ... alebo napísali o nás. V sekcii Katedra pribudla časť Katedra v médiách, ktorá mapuje všetky referencie na katedru v známych aj menej známych printových, či audiovizuálnych médiách. Čítajte viac....
 • Cezhraničný projekt ITMS 22410320051 (tlačová správa)
  Katedra obrábania a výrobnej techniky ako zástupca cezhraničného partnera Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v spolupráci s Katedrou obrábění a montáže, Fakulty strojní na VŠB-TU Ostrava riešia v rámci operačného programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 projekt číslo 22410320051 s názvom "Podpora zvyšování kvalifikace pracovní síly v oblasti moderních technologií obrábění a metrologie." Čítajte viac....
 • Štátne skúšky na katedre v akademickom roku 2013/2014
  Už v tradičnom termíne sa aj na našej katedre konali záverečné skúšky z ktorých vyšli noví bakalári a inžinieri. Bakalárske štátne skúšky sa konali v dňoch 29. - 30.5.2014 a inžinierske štátne skúšky v dňoch 2. - 3.6.2014. Všetci zúčastnení absolventi zvládli úspešne záverečný krok pred ostrým nástupom do praxe.
  Čerstvým bakalárom a inžinierom želáme veľa úspechov v ich profesionálnom a tiež osobnom živote. Viac fotiek z tohtoročných štátnych skúšok nájdete na plus.google.com.
 • Úspešná reprezentácia na MSV v Nitre 2014
  V dňoch 19. - 23. mája 2014 sa Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline zúčastnila Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre v rámci výstavy Techfórum 2014. Súčasťou reprezentačného kolektívu boli aj členovia našej katedry: prof. Ing. Andrej Czán, PhD, Ing. Michal Šajgalík, PhD. a Ing. Jozef Struharňanský. Strojnícka fakulta si odniesla dve ocenenia, pričom práve jedno z nich je zásluhou aj našej katedry. Viac si môžete prečítať tu.
  Malé ohliadnutie v podobe fotografií nájdete aj na: facebook.com/KOVTZilina, alebo na plus.google.com.
Katedra obrábania a výrobnej techniky, Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, tel.: +421(0)41 513 2751, e-mail: kovt(at)fstroj.uniza.sk